Idősgondozás Motiváció SzolgáltatásokKapcsolat

Szolgáltatások

Idősgondozás, otthonápolás (ottlakással, 24 órás felügyelettel).

Idősgondozás, otthonápolás

Idősgondozás, otthonápolás ottlakással, 24 órás felügyelettel, készenléttel, kettő hetes váltásban (váltó személyéről a megbízónak kell gondoskodnia).

Felügyeletre szoruló idős, mozgásában nem korlátozott házi gondozása

Otthoni ellátás, mozgásában nem korlátozott, vagy segédeszközzel mozgásképes gondozása (gondozás, társalgás,  gyógyszer adagolás, gondozott segítése a tisztálkodásban, öltözködésben, étkezésben, főzésben, takarításban, mosásban, vasalásban, bevásárlásban, közös szabadidős tevékenységek), 24 órás felügyelete.

Kép. Dementia.Állandó gondozást, ápolást igénylő, önellátásra csak segítséggel képes idős beteg gondozása, háziápolása 

Háziápolás, önellátásra csak segítséggel képes házi gondozása (gondozás, ápolás, gyógyszer beadás, segítség az étkezésben, tisztálkodásban, felülésben, segédeszközök használatában, mozgásban, háztartással járó feladatok ellátása, gondozott környezetének tisztántartása /főzés, takarítás, mosás, vasalás, bevásárlás/), 24 órás felügyelete.

Kiemelt ápolásra szoruló, önellátásra segítséggel sem képes fekvőbeteg otthonápolása

Otthonápolás, önellátásra segítséggel sem képes beteg gondozása, házi ápolása (ápolás,  gyógyszerezés, itatás, etetés, az ápolt mosdatása, fürdetése, tisztába tétele /pelenkázása/, a beteg mozgatása /forgatás, felültetés/, háztartási feladatok  ellátása, a gondozott környezetének tisztántartása /főzés, takarítás, mosás, vasalás, bevásárlás/) 24 órás felügyelettel.

Idősgondozás, otthonápolás díja 

Az idősgondozás, háziápolás vállalási díja (24 órás felügyelettel) 6 000 - 10 000 Ft  / nap

Mértéke nagymértékben függ a gondozásra, ápolásra szoruló egészségügyi, mentális és fizikai állapotától, a gondozáshoz biztosított körülményektől, a gondozással, ápolással kapcsolatos egyéb elvárásoktól.  

A díj tényleges mértéke megállapodás kérdése.